Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

ССРЭ-ниң Дээди Совединиң 10-гу чыыжының депутады Хеймерек Ондар чырык өртемчейден чарлып чоруткан

18 марта 2023 - 10:03

ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Даваа Х.Б. Ондарның өг-бүлезинге кажыыдалды илереткен.

«Хеймерек Бадыевна солун, чымыштыг амыдыралды чурттап эрткен. Ооң узун күш-ажылчы намдары – төрээн чуртунга бердинген чоруктуң төлептиг үлегери. Ол кажан-даа бергелерден кортпайн, салдынган сорулгаларын чедип ап чораан.

Х.Б. Ондар республиканың хүндүлүг кижилериниң бирээзи чораанын билир бис. Ооң күш-ажылчы арга-дуржулгазын, биче сеткилин, дузааргаан чаңгыс чер чурттуглары үнелээр турган. Угбавыстың ады российжи парламентаризмниң болгаш Тываның төөгүзүнге мөңгеде артар.

Ондар Хеймерек Бадыевна хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш чурттуң, Тываның хөй санныг күрүне шаңналдарының, ооң иштинде «Тыва АССР-ниң алдарлыг малчыны» хүндүлүг аттың эдилекчизи чораан.

Ол ССРЭ-ниң Дээди Совединиң 10-гу чыыжының депутадынга 1979-1984 чылдарда соңгудуп чорааш, соңгукчуларының эрге-ажыктарын туруштуу-биле камгалап, Тывазынга болгаш төрээн Чөөн-Хемчик кожуунунга хөй-ле эки ажылдарны кылган» - деп качыгдал телеграммазында бижип турар.

Теги:


Возврат к списку