Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Хөөмей хүнү-биле Дээди Хуралдың депутаттарының байыр чедириишкини

17 августа 2023 - 10:23

Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларывыс!

Бистер, Дээди Хуралдың депутаттары, силер бүгүдеге Хөөмей хүнү-биле байыр чедирип тур бис!

Хөөмей – тыва улустуң онзагай эртинези. Ону эргин шагдан бээр өгбелеривис биске хумагалыг дамчыдып берген. Амгы тыва улус ону камнап, а харын-даа улам сайзырадып, калбак делгем диптер, чер-чурттар аразынга нептередип чорууру чоргааранчыг.

Тываларга чедер хөөмейжилер, сыгытчылар делегейде чок! Ону бүгү делегей билир. Ынчалза-даа бистиң күүседикчилеривис ооң чажыттарын хөөмей-сыгытка ынактар-биле ажыт-чажыт чокка үлежип чоруур. Ооң херечизи – чыл санында Азия төвү он-он янзы-бүрү сөөктүг хөөмейжилерни Кызылче чалап, чараш Хөөмей фестивальды чедиишкинниг эрттирип турары.

Тыва чоннуң чоргааралы – Хөөмей хүнү-биле, чуртташтарывыс!

(Архивтен фоточуруктар)


Возврат к списку