Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Шекпээрниң Каткылыгда Шагаа-2024

12 февраля 2024 - 18:29

Шекпээрниң Каткылыг олаады черлерниң малчыннары Шагаа-2024-тү Аяс Демир-Маадырович биле Рада Апый-ооловна Ооржактарның кыштаанга февраль 11-де оюн-тоглаалыг, каткы-хөглүг эрттиргеннер.

Эрес-кежээ, мал-маганы сүр-менди малчыннарның аалчылары сумунуң чурттакчылары, Барыын-Хемчик кожууннуң удуртулгазы, тус чер хуралдарының депутаттары, чоок кижилери, төрелдери болган.

Көдээ аалда Шагааның хүндүлүг аалчыларының бирээзи Дээди Хуралда хораа даргазы Алдын-Кыс Конгар болган. Аңаа «Барыын-Хемчик кожууннуң хүндүлүг чурттакчызы» медальды тывыскан. Кызылдан депутат малчыннарга Шагаа байырлалының чылыг-чымчак сөстерин йөрээгеш, белек-селектерни алгап тургаш сөңнээн.

Чыылганнар малчын аалга сеткил хандыр шагаалап: аъш-чемниң дээжизин чооглап, тыва оюннар ойнап, ырлажып, кожамыктап, хөөрежип сеткил ханганнар. Оларның каткы-иткижи Каткылыгга үр-ле чаңгыланып артар.

Теги:


Возврат к списку