Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Хоойлужудулга органының хоочуну Сара Монгушовна Ооржактың ажыл-чорудулгазын Дээди Хурал бедии-биле үнелээн

05 июля 2024 - 10:11

Бөгүн республиканың көскү хөй-ниити ажылдакчызы, ТР-ниң Улуг Хуралының Төлээлекчилер палатазының Социал политика талазы-биле комитединиң даргазы чораан Сара Монгушовна Ооржак 75 чыл оюн демдеглеп турар.

Дээди Хуралдың Даргазы Кан-оол Даваа амгы үеде ажылының аайы-биле сургакчылаашкында болза-даа, юбилярга чылыг сөстерлиг байыр чедириишкинин чоруткан. Ону Дээди Хуралдың Өөредилге, культура, аныяктар политиказы болгаш спорт талазы-биле хораазының даргазы Аяна Монгуш дамчыткан.

Байырлыг өргүүделде Сара Монгушовнаның улусчу депутат болгаш хөй-ниитичи ажыл-чорудулгазынга бедик үнелелди берип турар. «Силер депутат чорааш шудургу ажылдап, эвээш эвес күжениишкинни үндүрүп турганыңар ачызында хөй санныг социал угланыышкынныг регионалдыг хоойлулар хүлээп алдынган. Силерниң ол хоойлужудукчу ажылыңарны, быжыг туружуңарны соңгукчуларыңар утпаан» деп ында бижип турар.

Кан-оол Даваа хөй ажы-төлдүң буянныг иези болгаш хөй санныг уйнуктарының кырган-авазы Сара Монгушовнага быжыг кадыкшылды, аас-кежикти болгаш хүн бүрүде өөрүшкү-маңнайны база күзээн.

Чылыг сактыышкыннарлыг ужуражылга дооступ турда, Дээди Хуралдың «Тускай шериг операцияга дузазы дээш» деп медалын Сара Монгушовна Ооржакка тывыскан. Юбиляр ооң ажыл-чорудулгазын Дээди Хурал утпайн, бедии-биле үнелээнинге өөрүп четтиргенин илереткен.

«Чаңгыс демниг Россия» партияның Тывада салбырының күүскомунуң удуртукчузу Айдыс Ооржак база Сара Монгушовнага улуг юбилейи-биле байыр чедирген.


Возврат к списку