Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Аныяк чогаалчыларның ээлчеглиг делегей чергелиг фестивалы Кызылда эгелээн

09 июля 2024 - 19:47

Бөгүн, июль 9-та, салым-чаяанныг уругларның Кызылда «Сылдысчыгаш» төвүнге Аныяк чогаалчыларның Тывада II делегей чергелиг фестивалы ажыттынган.

ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Кан-оол Давааның даалгазы-биле тыва парламентиниң мурнундан Дээди Хуралдың Өөредилге, культура, аныяктар политиказы болгаш спорт талазы-биле хораазының даргазы Аяна Монгуш киржикчилерге, а ол ышкаш Москвадан чогаалчылар Н. Поповага, В. Латынинге, Н. Переясловка дээш өскелерге-даа байыр чедирген.

«Билдингир чогаалчыларның уран чогаал талазы-биле билиглери болгаш арга-дуржулгазы эгелеп чоруур-даа, хоочун-даа чогаалчыларга ажыктыг боор дээрзинге бүзүреливис улуг. Аалчыларывыс чогаадыкчы чажыттары-биле ажык үлежип турары өөрүнчүг. Бо фестивалдың иштинде уран чогаал секциялары ажылдаарын билир бис. Силерге чогаадыкчы чедиишкиннери күзеп тур бис» – деп депутат чугаалаан. Ооң соонда бөлүк тыва чогаалчыларга болгаш Россияның Чогаалчылар эвилелиниң баштаар чериниң кежигүннеринге Дээди Хуралдың шаңналдарын тывыскан.

Даарта аныяк чогаалчыларның фестивалы проза, шүлүк болгаш уруглар чогаалының секцияларынга уламчылаар. Бо бүгү ажылдарны Тываның Чогаалчылар эвилелиниң даргазы Сайлыкмаа Комбу удуртуп, хөй-ниити организациязының кежигүннери-биле организастап турар. Фестивальга кожа-хелбээ регионнардан болгаш Моолдан чогаалчылар киржип турарын онзалап демдеглевес аргажок.


Возврат к списку