Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Бажың-Алаакка чаа көвүрүглерни ажыткан

15 ноября 2021 - 11:35

Ноябрь 13-те Чөөн-Хемчик кожууннуң Бажың-Алаак сумунуң девискээринге чаа ийи көвүрүгнү ажыткан. Оларны тудуп эгелээриниң дугайында шиитпирни ТР-ниң Баштыңы В.Т. Ховалыг бо чайын хүлээп алган турган.

Чаа көвүрүглерни ажыглалче кииргени-биле ТР-ниң Дээди Хуралы (парламентизи) бажың-алаакчыларга бижимел байыр чедирген. Ону Дээди Хуралдың депутаттары Байбек Монгуш биле Олег Сарыглар чонга таныштырып номчаан.

«Кыска хуусааның иштинде бажың-алаакчылар канчаар-даа аажок демин, күжүн көргүзүп, көвүрүглер тудуунга улуг үлүг-хуузун киирген. Тайгага ыяш белеткелинге, ону көвүрүг турар черлерге сөөртүп эккээринге чурттакчылар дорт киришкен. «Демниг сааскан теве тудуп чиир» деп тыва чонувустуң мерген угаады бар. Шак ындыг чаңгыс демниң, карак кызыл ажылдың түңнели чаа көвүрүг болган. Хөй чурттакчыларлыг, хайымныг амыдыралдыг суурга ооң ужур-дузазы улуг» деп байырлыг чагаада бижип турар.

Көвүрүглер тудугларынга идепкейлиг киришкен бөлүк тудугжуларга Дээди Хуралдың Даргазы К.Т. Давааның өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.


Возврат к списку